Za profesionalne novinare u digitalno doba- radionice za edukaciju novinara lokalnih i regionalnih medija

Tema projekta je unapređenje digitalnih znanja i veština novinara i drugih medijskih radnika, kroz organizaciju radionica i mentorsku podršku, radi jačanja kapaciteta lokalnih i regionalnih medija za promenu tradicionalnog načina kreiranja i distribucije medijskih sadržaja i razvoj novih modela poslovanja, u cilju povećanja održivosti. Projekat je namenjen novinarima i drugim medijskim radnicima angažovanim u lokalnim … Pročitaj više …

Partneri za javni interes u informisanju

Udruženje Res Publika je programski partner na projektu Aktivni građani – bolje društvo koji sprovodi sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Program je deo projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju koji se realizuje uz podršku Američke agencije … Pročitaj više …

Medijsko sklonište Kragujevac

U okolnostima sužavanja slobode govora i informisanja, nedostatku bilo kakve pomoći državnih i gradskih institucija, zloupotrebe društvenih mreža i širenja dezinformacija, lokalnim medijskim akterima koji štite javni interes preostaje samo da zajedničkim naporima pokušaju da se osnaže, zaštite svoja prava, kao i prava građana na tačno, objektivno i pravovremeno informisanje u zajednici. Medijsko sklonište Kragujevac … Pročitaj više …

Uprkos svemu

Projekat “Uprkos svemu” podrazumeva snimanje dokumentarnog filma o položaju novinarki u aktuelnom medijskom kontekstu u Srbiji. Na ovaj način želimo da javnost upoznamo sa nasiljem, pretnjama i profesionalnim izazovima sa kojima se žene u novinarstvu suočavaju, da ohrabrimo novinarke da javno govore i suprotstave se maltretiranju, kao i da podstaknemo solidarnost i saradnju zainteresovanih aktera … Pročitaj više …

Fer igra: konkurencijom do kvalitetnije medijske ponude

Cilj projekta je podizanje svesti lokalnih društvenih aktera o značaju zaštite konkurencije i transparentne dodele državne pomoći u oblasti javnog informisanja u Kragujevcu. Kroz istraživanje, informisanje i konsultovanje želimo da lokalne medije i organizacije civilnog društva uključimo u zagovaranje dosledne primene principa zaštite konkurencije i javnog interesa u informisanju u lokalnoj zajednici. Sloboda medija i … Pročitaj više …

Saveznici u borbi za javni interes

Realizacijom ovog projekta Res Publika želela je da doprinese podizanju svesti građana o neophodnosti zaštite javnog interesa u lokalnoj zajednici i promociji Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja. Intenzivnom komunikacijom sa građanima kroz online i terensku kampanju tokom sprovođenja ovog projekta, Res Publika je informisala Kragujevčanke i Kragujevčane, motivisala ih da se uključe u … Pročitaj više …

Otvorena vrata pravosuđa

Udruženje Res Publika je lokalni partner i podrška za organizovanje akcija i javnih događaja u okviru projekta Otvorena vrata pravosuša na području Kragujevca i Šumadije. Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji, i to kroz razvoj dijaloga i komunikacije … Pročitaj više …

Informisanje po meri građana

Realizacijom projekta “Informisanje po meri građana”, u periodu od jula do decembra 2018, Res Publika je pitanje informisanja u javnom interesu i njegovog finansiranja u lokalnoj zajednici održala u fokusu kragujevačke javnosti. Najpre kroz dokumentarni film “Tiho nestajanje kragujevačkih medija” kojim smo pokušali da rasvetlimo okolnosti gašenja nekoliko značajnih medijskih kuća i protivzakonito (ne)finansiranje, kao … Pročitaj više …

Pristup informacijama – pravo i obaveza aktivnih građana

Pod nazivom “Pristup informacijama – pravo i obaveza aktivnih građana” udruženje Res Publika sprovelo je zagovaračku akciju za promociju Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja. Aktivisti udruženja su delili promotivni materijal i sa građanima razgovarali o pravu na pristup informacijama od javnog značaja i obavezi organa javne vlasti da im to pravo omogući. Akcija … Pročitaj više …

Pokreni! Promeni!

Projekat „Pokreni, promeni!“ podrazumevao je proizvodnju i emitovanje video spotova kojima se kroz primere dobre prakse afirmiše omladinski aktivizam i volonterizam, podiže kvalitet informisanja namenjenog mladim Kragujevčankama i Kragujevčanima, a omladinske akcije, projekti i programi čine vidiljivijim u lokalnoj zajednici.