Edukacija, povezivanje, informisanje – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim zajednicama

Udruženje Res Publika će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti promovisanju i pružanju podrške braniteljima i braniteljkama ljudskih prava u Kragujevcu, ali i Topoli, Rači, Kniću, Lapovu i Batočini. Aktivisti u lokalnim zajednicama zaslužuju pomoć i pažnju, a građani i građanke treba bolje da upoznaju organizacije, grupe i pojedince koji štite njihova prava. 

Realizacijom projekta «Edukacija, povezivanje, informisanje – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim zajednicama» Res Publika želi da doprinese jačanju komunikacijskih kapaciteta organizacija, grupa i pojedinaca koji se u lokalnoj zajednici bave aktivizmom. Smatramo da se povećanjem vidljivosti aktivnosti i inicijativa u čijem fokusu su prava i slobode građana i unapređenjem saradnje civilnog sektora i medija, može se uticati na bolju informisanost i povećanje poverenja javnosti u njihov rad, kao i jačanju podrške lokalne zajednice zaštitnicima ljudskih prava. Uvereni smo da adekvatnim informisanjem, edukovanjem i konsultovanjem ključnih aktera možemo osnažiti i ohrabriti aktiviste za istinsko učešće u demokratskim procesima u lokalnoj sredini i efikasno komuniciranje sa građanima, medijima, drugim organizacijama i donosiocima odluka.

Za sprovođenje ovog projekta udruženje Res Publika dobilo je podršku Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u okviru Programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021./2022. koji se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije.

„Finansirano od strane Evropske unije” 

1 thought on “Edukacija, povezivanje, informisanje – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim zajednicama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.