Uvećan budžet za informisanje

Gradsko veće grada Kragujevca je u okviru javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu za 2021. godinu prihvatilo predlog Medijskog skloništa, koji se odnosi na oblast javnog informisanja. Time je iznos sredstava namenjenih za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa uvećan sa tri na deset miliona dinara.

Medijsko sklonište Kragujevac je nakon objavljivanja nacrta gradskog budžeta za narednu godinu javno reagovalo, ukazujući da je iznos planiran za javno informisanje sraman. Mogućnost javne rasprave iskoristili smo da gradskoj upravi dostavimo svoj predlog za budžetsku stavku koja se odnosi na projektno sufinansiranje medija, sa obrazloženjem. Istakli smo da bi sredstva trebalo planirati u skladu sa veličinom i značajem grada i ukazali na broj potencijalnih korisnika, odnosno medija i drugih pravnih lica sa sedištem u Kragujevcu, zvanično registrovanih za proizvodnju medijskih sadržaja. Uz to, kao odrednicu smo naveli i  izdvajanja koja su u ovoj godini imali gradovi poput Beograda, Niša, Novog Pazara, Pančeva, ali i nerazvijene opštine Rekovac. Predložili smo da za ostvarivanje javnog interesa u informisanju, u 2021. bude opredeljen isti iznos koji je bio planiran budžetom za ovu godinu, odnosno 10 miliona dinara.

Očekujermo da gradska uprava, početkom godine, raspiše javni poziv za sufinasiranje medijskih projekata od javnog interesa i posle šest godina medijima pruži priluku da konkurišu za budžetski novac, a građanima Kragujevca mogućnost da dobiju kvalitetnije i raznovrsnije informisanje.

1 thought on “Uvećan budžet za informisanje”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.