Podrška za inicijativu “Zaštitimo jezero Bubanj”

Res Publika podržava zahteve udruženja Ekomar da se preduzmu sve potrebne mere za zaštitu jezera Bubanj. Istovremeno, zahtevamo da rad svih komisija koje odlučuju o pitanjima od javnog interesa bude javan, kao i da se zainteresovanim građanima omogući da prate njihovo postupanje.

Nakon što je na sajtu grada Kragujevca na javni uvid stavljen predlog projekta za izgradnju stambenih zgrada u neposrednoj blizini jezera Bubanj, udruženje Ekomar uputilo je primedbe nadležnim službama u gradskoj upravi. U dopisu se zahteva da se preduzmu sve potrebne mere za zaštitu ovog vodenog ekosistema i prostora oko spomenika kulture Bubanj česma, koji se nalaze u neposrednoj blizini planirane lokacije za izgradnju. Posebnu zabrinutost udruženje je izrazilo zbog načina odvođenja kišnih i atmosferskih voda, čije je odvođenje po Urbanističkom projektu planirano u jezero. Takođe, naglašeno je da projekat mora da prođe proceduru odlučivanja o potrebi procene uticaja, kao i da se urade neophodna geološka, hidrološka i hidrobiološka istraživanja.

Udruženje Res Publika podržava zahteve Ekomara da se zaštiti jezero Bubanj i ohrabruje druga udruženja, neformalne grupe građana i pojedince da se uključe u javnu raspravu o svim pitanjima od značaja za Kragujevac i da svoju stručnost, entuzijazam i vreme posvete zaštiti javnog interesa. Takođe, od lokalne samouprave zahtevamo da radi transparentno i da građanima pruži priliku da učestvuju u odlučivanju, da daju sugestije i predloge, ukazuju na propuste. Istinsku posvećenost lokalnoj demokratiji, grad Kragujevac mogao bi da demonstrira organizovanjem funkcionalnih i produktivnih javnih rasprava, zasedanjima komisija i drugih radnih tela otvorenim za javnost i primenom proaktivnog pristupa informisanju građana, umesto da objavljivanja saopštenja i obaveštenja kada je odluka već doneta ili postupak okončan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.