Ambasadori EU i Slovačke u poseti Res Publici

Stanje u lokalnim medijima, problemi prepoznati u izveštajima Evropske komisije, izmena medijskih zakona, bile su neke od tema razgovora sa šefom delegacije Evropske unije Emanuelom Žiofreom i ambasadorom Slovačke Mihailom Pavukom, koji su u sklopu zvanične posete Kragujevcu posetili i Res Publiku.  

Susret sa diplomatama bio je prilika da predstavimo rad Media Hub-a, kao svojevrsnog resurs centra za medije i novinare  i istaknemo značaj podrške koju smo u najtežim trenucima za lokalnu medijsku scenu dobili od Evropske fondacije za demokratiju. O izazovima sa kojima se suočavaju njihove redakcije govorile su direktorka Kragujevačkih novina Gordana Božić i odgovorna urednica Glasa Šumadije Jovanka Marović.  Tokom razgovora bilo je reči i o aktivnostima koje udruženje Res Publika sprovodi u cilju promocije aktivizma i građanske participacije u lokalnoj zajednici.

Ambasadori su naglasili značaj lokalnih medija i istakli da Evropska unija redovno prati stanje u sektoru javnog informisanja i prepoznaje probleme koje postoje u dodeli javnog novca, bezbednosti novinara i funkcionisanju regulatornih tela. Razmenjena su mišljenja o procesu izmene medijskih zakona i značaju njihove dosledne primene. Diplomate su napomenule da poseta Res Publici i Medija habu predstavlja svojevrsni vid podrške našem radu, zbog toga što su slobodni mediji i civilno društvo veoma važni za razavoj demokratije i pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.