Res Publika inicirala okupljanje aktivističke zajednice

Predstavnici udruženja građana i neformalnih grupa iz Kragujevca okupili su se na poziv Res Publike, kako bi razgovarali o mogućnostima za formiranje aktivističke zajednice.

Inicijalni sastanak aktivističke zajednice

Ideja je da se srodne organizacije, koje dele slične principe i vrednosti, povežu i umreže i da edukacijom i razmenom iskustava poboljšaju komunikaciju sa građanima i tako doprinesu boljem razumevanju uloge civilnog sektora u lokalnoj zajednici.

Na sastanku se govorilo o temama od javnog interesa i načinima da se kroz zajedničke akcije građani motivišu da se značajnije uključe u procese donošenja odluka. Bilo je reči i o inicijativama koje aktivistička zajednica može da pokrene u narednom periodu.

Akcenat organizacija biće, pored ostalog, na usavršavanju veština i boljoj komunikaciji na društvenim mrežama, budući da se najveći broj građana informiše na taj način. U narednom periodu planirano je i da se kroz serijal tekstova, koji će biti objavljeni na sajtu Res Publike, predstave aktivisti i njihova postignuća, kao i da nakon edukacija, udruženja samostalno proizvedu sadržaj kojim će promovisati svoje aktivnosti.

Inicijalni sastanak aktivističke zajednice

Inicijalnom sastanku, održanom u prostorijama Res Publike, prisustvovali su predstavnici 10 udruženja građana i neformalnih grupa iz Kragujevca, ali će aktivistička zajednica u narednom periodu dobiti pojačanje iz Rekovca, Ćuprije i Paraćina. Krajem godine planirana je i javna tribina na kojoj će biti predstavljjeni najznačajniji rezultati ove inicijative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.