Informisanje po meri građana

Kako stanje u kragujevačkim medijima vide novinari i urednici, kakva su očekivanja građana i šta lokalna samouprava planira da preduzme kako bi pravo Kragujevčana na informisanje bilo zaštićeno? Odgovore na ova pitanja Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika nastojaće da pruži tokom projekta „Informisanje po meri građana“.

Projekat je osmišljen u nameri da se pitanje zaštite javnog interesa u informisanju, koje u gradu Kragujevcu ima naročit značaj, stavi u fokus šire društvene zajednice. Naime, iako bi u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, u cilju zaštite medijskog pluralizma, građanima trebalo obezbediti raznovrsnost izvora informacija i medijskih sadržaja, mediji u Kragujevcu ne dobijaju priliku ni da konkurišu za  novac iz gradskog budžeta. Javni poziv za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, u četvrtom po veličini gradu u Srbiji, nikada nije raspisan, pa je pojedine medije, pre svega one najveće, potpuni prestanak budžetskog finansiranja doveo u ozbiljne probleme. Istovremeno, Radio-televizija Kragujevac dobija značajna budžetska sredstva, ali ne kako je to Zakonom predviđeno, za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, o čijem bi kvalitetu i opravdanosti trebalo da odlučuje nezavisna, stručna komisija, već  za redovno funkcionisanje i plate zaposlenih. Zato ostaje nejasno da li se novcem građana Kragujevca zaista finansira javni interes u informisanju.

Projekat „Informisanje po meri građana“ treba da doprinese boljoj obaveštenosti o tome kako finansiranje javnim novcem, mimo načina predviđenog Zakonom, utiče na kvalitet medijske ponude, zaštitu medijskog pluralizma i ostvarivanje javnog interesa u informisanju u gradu Kragujevcu. Očekujemo da aktivnim uključivanjem građana, uvažavanjem njihovih stavova i predloga, pruži značajan doprinos definisanju javnog interesa u javnom informisanju na lokalnom nivou, a građanima da priliku da direktno utiču na pokušaj promene postojećeg stanja. Projekat podrazumeva uspostavljanje saradnje među zainteresovanim stranama, u cilju zadobijanja što šire podrške u društvenoj zajednici, u insistiranju na poštovanju zakonitog i transparentnog finansiranja medija, kao jednog od osnovnih preduslova za ostvarivanje javnog interesa u informisanju i razvoj demokratičnosti društva.

Projekat “Informisanje po meri građana” se realizuje u okviru programa podrške „Kaži/traži šta te zanima“, koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.

 

 

 


1 thought on “Informisanje po meri građana”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.