Apel novinarki i novinara iz Kragujevca

Na Svetski dan slobode medija kragujevačke novinarke i novinari apeluju na lokalnu samoupravu da obezbedi uslove za nesmetan rad medija i informisanje građana u javnom interesu, uz podsećanje da je upravo to jedan od ciljeva Plana razvoja grada Kragujevca, na koji se sama obavezala.  

Tražimo da se hitno prestane sa diskriminacijom medija koji kritički izveštavaju, da funkcioneri gradske uprave i javnih preduzeća budu dostupni za izjave i spremni da odgovaraju na pitanja od značaja za javnost svim novinarima koji to zatraže, a ne samo predstavnicima glasila koja su pod njihovom kontrolom. Zahtevamo da gradska vlast odustane od sve rasprostranjenije prakse da kontakt sa medijima svodi na prepisku mejlovima, koja ne pruža mogućnost da novinari postavljaju potpitanja ili da zatraže dodatna pojašnjenja i informacije o temama koje obrađuju. Očekujemo da se više ne ponavlja selektivno pozivanje medija, kojem smo svedočili više puta u prethodnom periodu, kada je pristup određenim događajima omogućavan samo privilegovanima, odnosno onima koji se umesto informisanjem u javnom interesu bave propagandom i promocijom vlasti.

Sa žaljenjem konstatujemo da je pozitavan iskorak koji je aktuelna gradska administracija, po dolasku na vlast, napravila u odnosu prema medijima u Kragujevcu, poslednjih meseci gotovo u potpunosti anuliran. Sve češće se dešava da najodgovorniji funkcioneri izbegavaju kontakt sa novinarima koji izveštavaju o temama koje za njih nisu afirmativne, poput rekonstrukcije glavne gradske pijace, obnove fasada u centru grada i drugim projektima koji se ne odvijaju kako je najavljivano, odnosno da mediji neopravdano dugo čekaju da im se dostave odgovori, koji su po pravilu suviše uopšteni, nedorečeni i gotovo neupotrebljivi.

Napominjemo da takva praksa, svakako, neće odvratiti medije od izveštavanja o temama za koje građani pokazuju naročito interesovanje, niti učiniti da one budu manje vidljive u javnosti, već naprotiv, može samo doprineti utisku da je gradska vlast netransparentna, zatvorena i nespremna da preuzme odgovornost za loše poteze i greške koje se dešavaju.

Akcija kragujevačkih novinara na Dan slobode medija

Zbog tog apelujemo da najodgovorniji funkcioneri lokalne samouprave promene svoj odnos prema medijima i omoguće novinarima da obavljaju svoj posao u skladu sa standardima i pravilima profesije, odnosno uz učešće svih relevantnih sagovornika, jer to doprinosi kvalitetnijem informisanju građana. Podsećamo da je zakonom „zabranjena neposredna i posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti i uverenju ili drugom ličnom svojstvu“.

Istovremeno, koristimo priliku da još jednom ukažemo da je većina medija u Kragujevcu već godinama suočena sa neravnopravnom i nefer raspodelom novca iz gradskog budžeta. To dokazuje činjenica da se Radio televiziji Kragujevac, mimo konkursa i zakonom predviđenih pravila, dodeljuje 60 miliona dinara, dok ostali kragujevački, ali i svi drugi mediji, svojim projektima konkurišu kako bi dobili deo od oko 10 miliona. Pri tom, značajan deo te sume, tačnije 900 000 dinara, ove godine odlazi gotovo nepoznatoj televiziji iz Batočine, dok je mnogo poznatijim i uticajnijim gradskim portalima i radio stanicama dodeljeno duplo manje novca. Napominjemo da ovakva raspodela dodatno otežava rad lokalnih medija u Kragujevcu, negativno utiče na kvalitet informisanja građana i ne doprinosi zaštiti javnog interesa, što bi trebalo da je osnovna svrha dodele javnog novca.

Zato pozivamo lokalnu samoupravu da obezbedi ravnopravne uslove za rad medija, da doprinese kreiranju ambijenta u kom će novinari i novinarke moći neometano i bezbedno da obavljaju svoj posao i tako omoguće da građani redovno dobijaju informacije o svim temama koje su važne za njihov svakodnevni život.

3. maja 2023. godine, u Kragujevcu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.